หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบโต๊ะเก้าอี จำนวน 120 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบโต๊ะเก้าอี จำนวน 120 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-09-05 09:38:51

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบโต๊ะเก้าอี จำนวน 120 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร


วานนี้ (17 ส.ค. 61) อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 120 ชุด ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม พร้อมด้วยคณะครู เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ ยังได้ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามผลในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า สำหรับเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนและผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้ดำเนินการติดตั้งไปเมื่อเดือนมีนาคม 2561

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน