หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-19 17:04:39

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ณ ห้อง 4733 อาคาร 47 โดยเป็นการพูดคุยแนะนำเกี่ยวกับรายวิชาที่จะทำการเรียนการสอน และแนวทางการปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่กับอาจารย์ที่ปรึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว


Download