หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-16 10:49:34

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 4701 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี 
ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.พิบูลไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้ร่วมกล่าวในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในขั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจในการปรับตัวและการเตรียมตัวในการศึกษาที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 376 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
นพปกรณ์ สนธิรัตน์ , ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าวDownload