หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
คณบดีคณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-07 17:30:45

คณบดีคณะเทคโนฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561


 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทและแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ภาพข่าว
Download