หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 5
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-07 16:43:42

ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 5


 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment สำหรับนักศึกษา รหัส 61 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 ชั้น 2

โดยในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 จัดอบรมให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน,ภาพข่าว


Download