หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 4
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-06 16:35:53

ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 4


 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment สำหรับนักศึกษา รหัส 61 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 ชั้น 2

โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จัดอบรมให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน,ภาพข่าว
Download