หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 1
ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-09-05 09:41:11

ลงทะเบียน Free Enrollment วันที่ 1


 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง Free Enrollment สำหรับนักศึกษา รหัส 61 ทุกสาขาวิชา ในวันที่ 1 - 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4222 อาคาร 42 ชั้น 2

โดยในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จัดอบรมให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน,ภาพข่าว

Download