หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการ "สุขสร้างได้เริ่มจากตัวเรา"
โครงการ "สุขสร้างได้เริ่มจากตัวเรา"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-06 15:02:45

โครงการ "สุขสร้างได้เริ่มจากตัวเรา"


ฝ่ายงานบุคคล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในหัวข้อ "สุขสร้างได้เริ่มจากตัวเรา" ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 โดยมี อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก คุณพิทยากร ลีลาภัทร์ 
นักเขียน คอลัมนิสต์ และเจ้าของเพจธนาคารความสุข เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทรงสันต์ คล้ายมาลี : ภาพข่าว


Download