หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำที่ดีแห่งอนาคต" และโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำที่ดีแห่งอนาคต" และโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-02 15:08:35

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำที่ดีแห่งอนาคต" และโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560


วันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "ภาวะผู้นำที่ดีแห่งอนาคต" และโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผู้นำนักศึกษาและผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบด้านการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ทุกสาขาวิชา จัดทำแผนกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ให้เป็นไปตามแนวทางที่สร้างสรรค์ ตระหนักถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ณ บ้านไม้ชายเลนรีสอร์ท ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม


นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<


Download