หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > แสดงการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ผ่านระบบ wifi ในมือถือ
แสดงการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ผ่านระบบ wifi ในมือถือ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-02 11:58:49

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการงานแสดงหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการงานแสดงหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและให้การสนับสนุนในการจัดแสดงหุ่นยนต์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ผ่านระบบ wifi ในมือถือ ซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นจำนวนมาก

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว
Download