หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > แสดงผลงานโครงการ Safety Thailand
แสดงผลงานโครงการ Safety Thailand

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-16 11:03:30

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ในโครงการ Safety Thailand


วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผศ.อรัญ ขวัญปาน อ.ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ นำนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานและประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ในโครงการ Safety Thailand ในสถานศึกษา กับเยาวชนสู่
วัยแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน โดยนำเสนอผลงานการเรียนการสอนและกิจกรรมหลักสูตรรอบ 12 ปี ต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ผศ.อรัญ ขวัญปาน : ภาพข่าว


Download