หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5
โครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-06-13 11:06:47

นักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5


นายเสฏฐวุฒิ อุ่นใจ นางสาวศิริพร พรมหนองโดด นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และนายวิทวัส รังสี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการ ILPC ENGLISH CAMP 5 ซึ่งจัดโดย สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) ณ โรงแรมแคปปิตอล เจ แอท
เขาใหญ่ เมื่อวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต : ภาพข่าวDownload