หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-28 15:08:44

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


เมื่อวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

รัณวรัชญ์ บุญถึก : ภาพข่าวDownload