หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > ผลงาน "บล็อกไม้" รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1
ผลงาน "บล็อกไม้" รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-02 15:03:55

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ผลงาน "บล็อกไม้" ของ ดร.ไสว ศิริทองถาวร นายเชิงชาย ธรรมเกสร และ นายปฏิพัทธ์ โสดา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1


เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เยี่ยมชมบูธแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งในการนี้ผลงานการประกวดนวัตกรรม ชื่อผลงาน "บล็อกไม้" ของ ดร.ไสว ศิริทองถาวรนายเชิงชาย ธรรมเกสร และ นายปฏิพัทธ์ โสดา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 1 ในการประชุมวิชาการและการประกวดบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว

พัชรินทร์ บุญทศ : ภาพข่าว


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook คณะเทคโนฯ ได้ที่นี่ <<
Download