หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > ขอยกเลิกโครงการอบรม e-GP
ขอยกเลิกโครงการอบรม e-GP

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-04-23 15:10:56

ขอยกเลิกโครงการ e-GP


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะ 4”
ขอยกเลิกทั้ง 5 รุ่น ดังต่อไปนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 เมษายน 2561 โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.

รุ่นที่ 3 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.

รุ่นที่ 4 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.

รุ่นที่ 5 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 โรงแรม เดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทรศัพท์  0-2160-1438  ต่อ 14 - 26  โทรสาร 0-2160-1440 E-Mail : fit@ssru.ac.th   

ID LINE : fit.ssru   www.fit.ssru.ac.th   Facebook.com/ssru.fit