หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ศึกษาดูงาน Airport Rail Link
ศึกษาดูงาน Airport Rail Link

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-05-08 11:16:52

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์  ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน


วันที่ 20 เมษายน 2561 อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตัน โดยได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ และเข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินรถไฟฟ้าและห้องควบคุมระบบอาณัติสัญญาณ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาให้นักศึกษามีประสบการณ์ทักษะเพิ่มมากขึ้น

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์ขวัญเรือน รัศมี : ภาพข่าว
Download