หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารฯ เข้ารับโล่รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่นอันดับ 3 ของกองทัพบก ด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560
ผู้บริหารฯ เข้ารับโล่รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่นอันดับ 3 ของกองทัพบก ด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 17:08:39

ผู้บริหารฯ เข้ารับโล่รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่นอันดับ 3 ของกองทัพบก ด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้ารับโล่รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่นอันดับ 3
ของกองทัพบก ด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับใบประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นอันดับ 3 ของกองทัพบก ด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปี 2560 ในโครงการวิจัยและพัฒนาพลุกับดักหมึกสี โดยมีพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นผู้มอบโล่
และใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุม 241 อาคารกองบัญชาการกองทัพบก

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าว

Download