หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 13:32:59

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานโปสเตอร์ เรื่อง 
“การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โดย อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาวปาริฉัตร แสงปัญญา และ นางสาวกันยากร อ่อนภูเวียงนายอภิชาติ แก้มทอง ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานโปสเตอร์ เรื่อง “การพัฒนาระบบแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ” ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 40 ณ โรงแรมเดอะซายน์ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับการคัดเลือกและได้รับทุนรางวัลสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าวDownload