หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-13 14:18:28

ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย  
ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วันที่ 14 กันยายน 2560 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันคล้ายวันเกิด นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย
ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าวDownload