หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายพีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล นางสาวสาวิตรี ชรัมพร เเละนางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล ตัวแทนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
นายพีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล นางสาวสาวิตรี ชรัมพร เเละนางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล ตัวแทนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:22:30

นายพีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล นางสาวสาวิตรี ชรัมพร เเละนางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล ตัวแทนสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ตัวเเทนนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย นายพีระวัฒน์ ไชยภูมิสกุล นางสาวสาวิตรี
ชรัมพร 
เเละนางสาวธนัชชา พลเลิศมงคล

โดยได้นำเสนอผลงานในการการประชุมวิชาการระดับชาติการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ประจำปี 2560 เรื่องการแปลงไฟล์วีดีโอด้วยเว็บแอปพลิเคชั่น โดยมี อาจารย์อภิสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษา 
ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน


Download