หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรม “เด็กเทคโนนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์”
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรม “เด็กเทคโนนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-10 16:35:23

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการอบรม “เด็กเทคโนนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์”


ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “เด็กเทคโนนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์” วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนให้มีสาระ
น่าสนใจ ในวันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไ้ด้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก


ภาพข่าว/รายงานข่าว : ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download