หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการเเข่งขัน Cabling Contest 2017 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเเรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการเเข่งขัน Cabling Contest 2017 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเเรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:22:52

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการเเข่งขัน Cabling Contest 2017 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเเรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาอาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ อาจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการเเข่งขัน Cabling Contest 2017 จำนวน 2 คน ได้แก่ 
นายจิรายุส อ้อมเขต และนายธนาธิป พิกุลทอง จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม, กระทรวงเเรงงาน, สำนักนายกรัฐมนตรี เเละบริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ โรงเเรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน


Download