หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำที่ดีแห่งอนาคต”
สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำที่ดีแห่งอนาคต”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-11-10 16:34:43

สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนฯ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำที่ดีแห่งอนาคต”


เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ภาวะผู้นำที่ดีแห่งอนาคต” อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาและนักศึกษาที่มีส่วนรับผิดชอบด้านการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ทุกสาขาวิชา 

ได้ทราบถึงแนวนโยบายด้านการจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์จากทางคณะ/มหาวิทยาลัย 
จัดทำแผนการจัดกิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ให้เป็นไปตามแนวทางที่สร้างสรรค์ และได้เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ร่วมกับผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา : ภาพ

Download