หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > คุณรัตนาภรณ์ ภู่พันธ์ชิต ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 2 รางวัล จากเวที Thaistar Packaging
คุณรัตนาภรณ์ ภู่พันธ์ชิต ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 2 รางวัล จากเวที Thaistar Packaging

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2017-12-01 15:28:43

คุณรัตนาภรณ์ ภู่พันธ์ชิต ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัล การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 2 รางวัล จากเวที Thaistar Packaging


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คุณรัตนาภรณ์ ภู่พันธ์ชิต ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้รับรางวัล การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ในนามของบริษัท Center Pack Company Limited จำนวน 2 รางวัล จากเวที Thaistar Packaging Awards 2017 For Transportation Packaging ซึ่งผลงาน ที่ได้รับการคัดเลือก จะเข้ารอบการประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป

นอกจากนี้ ผลงานของ คุณปองสุข ทองคำ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกท่านหนึ่ง ได้รับรางวัลที่1 Thaistar Packaging Awards 2017 For Eco Packaging บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ได้เข้าร่วมงานรับรางวัลดังกล่าว


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

Download