หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 2
"การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-16 12:05:19

"การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 2


เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม การ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ทรงเกียรติ นางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และทีมวิทยากร มอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงาน/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมอบรม สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม


ประชาสัมพันธ์ : รายงาน


Download