หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 1
"การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-12 15:51:22

"การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 1


เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)" รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมกรีนเนอรรี่ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
โดยมีผู้ทรงเกียรติ นางสาวทักษิณานันท์ สืบสิมมา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และทีมวิทยากร มอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อให้ข้าราชการ/พนักงาน/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้เข้าร่วมอบรม สามารถจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม


ประชาสัมพันธ์ : รายงาน


>> ดูรูปภาพกิจกรรมทั้งหมดผ่าน Google Drive ได้ที่นี่ <<Download