ผลการค้นหา : โครงการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดทำ “โครงการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน”
มีขวดพลาสติก ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ลอตเตอรี่ อย่าทิ้ง!! นำมาร่วมบริจาคเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างผ ...
2022-09-02 11:18:45
จิตอาสาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 17 ฝาย ณ ห้วยน้ำดิบป่าหวาย ป่าเขื่อนภูมิพล
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการปันรักเพื่อน้องบนดอย..สร้างฝายชะลอน้ำฯ และกิจกรรมอ่านหนั ...
2021-02-08 14:39:13