ผลการค้นหา : อาจารย์

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม โ ...
2020-03-04 11:05:42
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.3 ...
2020-02-13 13:39:25
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 11.30 - 16.00 น. คณะเท ...
2020-02-06 11:49:00