ผลการค้นหา : สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นิทรรศการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34"
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ธรรมรักษ์ ศรีมารุต หัวหน้าสาขาวิช ...
2022-08-08 12:18:23
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะความสามารถพิเศษ “FIT GOT TALENT”
สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดโครงการส่ ...
2022-05-10 13:49:14
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  ส ...
2022-03-08 16:21:05
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Po ...
2021-12-16 15:13:36