ผลการค้นหา : รางวัล

ROV SSRU First Blood Challenge
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV S ...
2018-10-17 16:07:05
ธงรางวัลระดับ ดีเยี่ยม
นายชีวิน ชินดิลกวณิช เข้ารับมอบธงรางวัลระดับ ดีเยี่ยม ที่มีการรักษาความสะอาดและเรียบร้อยของอาคารได้อ ...
2018-05-08 14:42:44