ผลการค้นหา : รางวัล

คณบดี “พลัง” รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562
คณบดี “พลัง” รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนส ...
2019-02-07 15:51:29
ROV SSRU First Blood Challenge
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV S ...
2018-10-17 16:07:05