ผลการค้นหา : รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนง ...
2019-06-13 11:59:31
คณบดี “พลัง” รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562
คณบดี “พลัง” รับรางวัลบุคคลแห่งชาติ ประจำปี 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนส ...
2019-02-07 15:51:29
ROV SSRU First Blood Challenge
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV S ...
2018-10-17 16:07:05