ผลการค้นหา : ผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเ ...
2019-05-15 15:18:05
คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 ...
2019-05-08 15:45:17
คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวัน ...
2019-05-08 16:08:08
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทค ...
2019-04-04 17:11:08
คณะเทคโนฯ จัดประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณหลักสูตร
คณะเทคโนฯ จัดประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณหลักสูตรวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2019-03-07 14:44:34