ผลการค้นหา : ผู้บริหาร

โครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม โ ...
2020-03-04 11:05:42
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.3 ...
2020-02-13 13:39:25
SB Furniture เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563
SB Furniture เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 25638 มกราคม 2563 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีค ...
2020-01-10 14:50:54
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย6 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทค ...
2020-01-07 11:16:16