ผลการค้นหา : ประชุม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้ ...
2018-11-07 10:43:58
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์วันที่ 11 กันยายน 2561 นางสาวชญาภา แจ่มใส ...
2018-09-11 14:50:56
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมค ...
2018-08-07 16:16:51