ผลการค้นหา : ประชุม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2563วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. คณะเ ...
2020-05-23 21:27:52
โครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรการออกแบบและสถาปัตยกรรม โ ...
2020-03-04 11:05:42
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.3 ...
2020-02-13 13:39:25
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 11.30 - 16.00 น. คณะเท ...
2020-02-06 11:49:00
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า27 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
2020-01-02 14:41:18
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/256223 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลย ...
2019-12-24 12:22:42
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกบทความวิจัยนักศึกษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะ ...
2019-12-16 14:13:17