ผลการค้นหา : ประชุม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทค ...
2019-04-04 17:11:08
คณบดีคณะเทคโนฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
คณบดีคณะเทคโนฯ ร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2562 ...
2019-03-20 16:45:33
คณะเทคโนฯ จัดประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณหลักสูตร
คณะเทคโนฯ จัดประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณหลักสูตรวันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจา ...
2019-03-07 14:44:34