ผลการค้นหา : ประชุม

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562วันที่ 7 มกราคม 2562 ...
2019-01-11 17:03:32
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2561
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2561เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะ ...
2018-12-26 13:12:17
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2562วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณ ...
2018-12-14 10:23:19
คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561
คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.0 ...
2018-11-22 13:05:47
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการคณบดีคณะเทคโนฯ ...
2018-11-19 16:02:57
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้ ...
2018-11-07 10:43:58
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์
ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์วันที่ 11 กันยายน 2561 นางสาวชญาภา แจ่มใส ...
2018-09-11 14:50:56