ผลการค้นหา : บุคลากร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละรองคณบดี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนำโดย ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รั ...
2022-09-02 11:05:12
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดทำ “โครงการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน”
มีขวดพลาสติก ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ลอตเตอรี่ อย่าทิ้ง!! นำมาร่วมบริจาคเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุในการสร้างผ ...
2022-09-02 11:18:45
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ...
2022-08-09 13:47:43