ผลการค้นหา : บุคลากร

คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทาสั่ง Big Cleaning พ่นฆ่าเชื้อไวรัสวันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.พ ...
2020-03-19 14:22:52
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 11.30 - 16.00 น. คณะเท ...
2020-02-06 11:49:00
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย6 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทค ...
2020-01-07 11:16:16
คณะเทคโนฯ รับการตรวจอาคารโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
คณะเทคโนฯ รับการตรวจอาคารโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูลเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสาวชญาภา แ ...
2019-11-25 15:04:05
คณะเทคโนฯ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร รองรับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต
คณะเทคโนฯ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร รองรับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงกา ...
2019-10-09 10:46:02