ผลการค้นหา : บริษัท

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือเรื่องการลงนาม MOU กับบริษัท CJ MANUFACTURING CO.,LTD. จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ คณบดี ...
2023-09-01 10:09:07
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 2 อัตรา
บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและผู้ให้บริ ...
2023-06-23 09:43:44