ผลการค้นหา : ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ...
2022-08-09 13:47:43
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ...
2022-08-09 13:53:11
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ รับการตรวจประเมิน คุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคว ...
2022-08-08 15:23:59