ผลการค้นหา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะเทคโนฯ พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
คณะเทคโนฯ พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณ ...
2019-06-14 11:24:59
ผลการคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยี ...
2019-06-19 11:06:17
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนง ...
2019-06-13 11:59:31