ผลการค้นหา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5 เพิ่มเติม)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ...
2019-07-04 12:43:42
อบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรองรับเทคโนโลยี 4.0”
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดโครงการอบรม เรื่อ ...
2019-07-03 13:15:11