ผลการค้นหา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ฝ่ายบริการก ...
2019-10-10 15:32:09
คณะเทคโนฯ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร รองรับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต
คณะเทคโนฯ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร รองรับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงกา ...
2019-10-09 10:46:02