ผลการค้นหา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

FIT SSRU Open House 2018
FIT SSRU Open House 2018เปิดบ้าน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับน้องๆ "FIT SSRU Open House 2018& ...
2018-11-13 16:17:48
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้ ...
2018-11-07 10:43:58
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คณะเทค ...
2018-11-06 14:40:01