ผลการค้นหา : คณบดี

ร่วมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อ ...
2022-01-18 13:12:07
กิจกรรมภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว (ออนไลน์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในเครือข่ายอาจารย์แนะแนว (ออน ...
2021-12-14 10:28:00
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นป ...
2021-12-14 16:33:02