ผลการค้นหา : คณบดี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2562เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ...
2019-08-26 14:31:28
คณะเทคโนฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อน ...
2019-07-22 16:41:14