ผลการค้นหา : คณบดี

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดป ...
2019-07-10 10:53:10
คณะเทคโนฯ พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
คณะเทคโนฯ พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี คณ ...
2019-06-14 11:24:59
ผลการคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผลการคัดเลือกผู้แทนกรรมการสภาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยี ...
2019-06-19 11:06:17
การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2
คณะเทคโนฯ จัดประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เอกสาร - การประชุมวิชาการสำหรับนัก ...
2019-06-12 11:33:49