ผลการค้นหา : กิจกรรมนักศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบกา ...
2020-01-03 10:27:37
“FIT SSRU Open House 2019”
เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบ้านจัดก ...
2019-12-06 12:17:30