หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2562วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. คณะเ ...
2019-09-23 15:34:26
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมงานกตเวทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมงานกตเวทิตาจิต ประจำปีการศึกษา 2562เ ...
2019-09-16 15:16:51
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม SSRU Academic search
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม SSRU Academic searchวันที่ 13 กันยายน 25 ...
2019-09-16 14:24:16
ข่าวย้อนหลัง