หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ
ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ

คุณนรเศรษฐ์ สะใบ โชว์ผลงาน
“ศิษย์เก่า คนเก่ง” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคุณนรเศรษฐ์ สะใบ ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบผลิต ...
2018-06-05 10:59:36
สิทธิบัตรผลงานนักศึกษา
ยื่นเอกสารจดสิทธิบัตรผลงานนักศึกษาและอาจารย์ จำนวนกว่า 130 ชิ้น จากรายวิชา IDE 3301 คอมพิวเตอร์ช่วยง ...
2018-05-22 11:20:25
ข่าวปัจจุบัน