หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ
ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ชมณัฏฐา แจ้งกระจ่าง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนง ...
2019-06-13 11:59:31
การประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2
คณะเทคโนฯ จัดประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 เอกสาร - การประชุมวิชาการสำหรับนัก ...
2019-06-12 11:33:49
ข่าวย้อนหลัง