หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ
ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ

ROV SSRU First Blood Challenge
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV S ...
2018-10-17 16:07:05
ห้อง 4711 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง 4711 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภ ...
2018-08-16 16:31:36
ห้อง 4704 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบ
ห้อง 4704 อาคาร 47 นำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและการออกแบบคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส ...
2018-08-16 16:31:26
ข่าวย้อนหลัง