หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 23 มกราคม 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พ ...
2023-01-26 12:05:51
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่จาก บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด
วันที่ 19 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะเทคโ ...
2023-01-26 11:54:59
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2566
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ...
2023-01-26 11:48:44
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ คุณจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าม ...
2023-01-10 15:41:30
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ส่งมอบครุภัณฑ์แก่โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิพรรณ แฝงจันดา   ...
2023-01-10 15:38:42
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคลากรร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณะเทคโนโลยีอุตาหกรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบ ...
2023-01-10 15:34:36
ข่าวย้อนหลัง