หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

SB Furniture เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563
SB Furniture เข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 25638 มกราคม 2563 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีค ...
2020-01-10 14:50:54
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าแด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย6 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเทค ...
2020-01-07 11:16:16
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า27 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
2020-01-02 14:41:18
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 7/256223 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลย ...
2019-12-24 12:22:42
ศูนย์การค้าสุพรีม เข้ามอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่
17 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย&n ...
2019-12-19 15:48:07
ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการคัดเลือกบทความวิจัยนักศึกษา
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะ ...
2019-12-16 14:13:17
ข่าวย้อนหลัง