หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร
ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2562วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเ ...
2019-05-15 15:18:05
คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561เมื่อวัน ...
2019-05-08 16:08:08
คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 ...
2019-05-08 15:45:17
อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก ได้รับเชิญทำหน้าที่อนุกรรมการและกรรมการตัดสินการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ
อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับเชิญทำหน้าที่อนุกรรมการและกรรมการตัดสินก ...
2019-05-02 12:12:52
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2/2562วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทค ...
2019-04-04 17:11:08
ข่าวย้อนหลัง