หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2562
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2562วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณ ...
2018-12-14 10:23:19
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เ ...
2018-12-12 15:35:17
ข่าวปัจจุบัน