หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2562วันที่ 7 มกราคม 2562 ...
2019-01-11 17:03:32
คณบดีคณะเทคโนฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะเทคโนฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.พลัง ...
2018-12-26 16:13:11
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2561
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6/2561เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะ ...
2018-12-26 13:12:17
ข่าวปัจจุบัน