หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดป ...
2019-07-10 10:53:10
คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561
คณะเทคโนฯ ประชุมปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2561วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.0 ...
2018-11-22 13:05:47
สาขาออกแบบกราฟิกฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษการนำเสนองานกับวิชาชีพในการออกแบบ
สาขาออกแบบกราฟิกฯ จัดอบรมภาษาอังกฤษการนำเสนองานกับวิชาชีพในการออกแบบสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติม ...
2018-11-22 11:22:47
ข่าวปัจจุบัน