หน้าหลัก > กิจกรรม

น.ศ. ภาคปกติที่จะลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 3/2562
นักศึกษาภาคปกติที่มีประสงค์จะลงทะเบียนเรียนภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2562 ให้นักศึกษาแจ้งข้อมูลเพื่อคำนว ...
16 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
การขอยกเลิกรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562
นักศึกษาสามารถดำเนินการยกเลิกรายวิชาภาคเรียนที่ 2/2562 ในระบบ reg.ssru.ac.th ตั้งแต่ 30 มี.ค. & ...
24 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
การขอคืนสภาพ น.ศ. และรักษาสภาพ น.ศ. ล่าช้า
ขอคืนสภาพและรักษาสภาพล่าช้าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19นักศึกษาที่มีความประสงค์จะ ...
30 เม.ย. 63 - 30 พ.ค. 63
เลื่อนการตรวจเลือกทหารกองเกิน ปี 2563
ประกาศเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ ประจำปี 2563 ...
1 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63
กิจกรรมย้อนหลัง