Home > News > Student News > "Youth Thailand Volunteerism National Development" 2nd edition October 25-26, 2018
"Youth Thailand Volunteerism National Development" 2nd edition October 25-26, 2018

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-29 16:32:37

"Youth Thailand Volunteerism National Development" 2nd edition October 25-26, 2018

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการชวนกันทำดีด้วยหัวใจ “เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” หวังให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำความดี สร้างความสามัคคี โดยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ The Best Cliff Resort & Camp จ.นครราชสีมา 

ในรุ่นที่ 2 ประกอบด้วยสาขาวิชา 

- การจัดการอุตสาหกรรม 
- เทคโนโลยีไฟฟ้า 
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- อุตสาหกรรมการพิมพ์


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<

Download